Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

Лиценз № 200512256
Управител: доц. д–р Тодор Кръстевич
Адрес: гр. Свищов 5250, ул. „Емануил Чакъров” 2, п.к. 145
Тел.: (0631) 607 56, 663 76
Факс: (0631) 607 56
Електронна поща: cpo@uni–svishtov.bg
Интернет страница: cpo.eAcademy.bg

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Индустрия", код 3451201, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Земеделско стопанство", код 3451203, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105