„Виста Къмпани” ООД

Лиценз № 200412174
Управител: Виолина Костова
Адрес: гр. София 1421, бул. „Свети Наум” 13
Тел.: (02) 963 32 00
Факс: (02) 963 32 01
Електронна поща: vista@vistabg.com
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Дърворезбар", код 215040, специалност "Дърворезбарство", код 2150401.
Професия "Керамик", код 215050, специалност "Керамика", код 2150501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501, специалност "Компютърни мрежи", код 5230502.
Професия "Техник - технолог в хранително -вкусовата промишленост", код 541010, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410103.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410202, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Оператор в производство на обувни и кожено -галантерийни изделия", код 542070, специалност "Производство на обувни изделия", код 5420701.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Монтьор по комуникационни системи", код 523020, специалност "Телекомуникационни системи", код 5230202.
Професия "Техник по комуникационни системи", код 523010, специалност "Телекомуникационни системи", код 5230102.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103.
Професия "Полиграфист", код 213030, специалност "Полиграфия", код 2130301.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901, специалност "Системно програмиране", код 5230902.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Индустрия", код 3451201, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Земеделско стопанство", код 3451203, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601, специалност "Производител на селскостопанска продукция", код 6210602