СД „КОМП – Добрева и съдружие”

Лиценз № 200312091
Управител: Иван Добрев
Адрес: гр. Хасково, пк 6300, бул. „България” 55, вх. „В”, ет.1
Тел.: (038) 661 009
Факс: (038) 661 009
Мобилен тел.: 0888 302 888; 0878 302 888
Електронна поща: ivan@dobrev.biz
Интернет страница: dobrev.biz

Бизнес профил

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Работник в хранително -вкусовата промишленост", код 541050, специалност "Хранително - вкусова промишленост", код 5410501.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Строително дърводелство", код 5820310.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001