„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

Лиценз № 200312111
Управител: Елза Григорова
Адрес: гр. София 1408, ул. "Димитър Манов" 66, ап. 1
Тел.: (02) 952 12 26; 950 43 45
Факс: (02) 950 43 46
Мобилен тел.: 0887 130090; 0887 130006
Електронна поща: office@nbdn-bg.org
Интернет страница: www.nbdn-bg.org

Бизнес профил

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Художник-изящни изкуства", код 211010, специалност "Художествена дърворезба", код 2110106, специалност "Художествена тъкан", код 2110108, специалност "Художествена керамика", код 2110107.
Професия "Дърворезбар", код 215040, специалност "Дърворезбарство", код 2150401.
Професия "Керамик", код 215050, специалност "Керамика", код 2150501.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост", код 5210407, специалност "Машини и съоръжения в текстилната промишленост", код 5210410.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Електротехник", код 522010, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220101, специалност "Електродомакинска техника", код 5220110.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически инсталации", код 5220210, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201.
Професия "Работник по транспортна техника", код 525120, специалност "Автобояджийство", код 5251201, специалност "Автотенекеджийство", код 5251202.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410202, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203, специалност "Производство на консерви", код 5410204, специалност "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки", код 5410205, специалност "Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла", код 5410208.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Оператор в текстилно производство", код 542030, специалност "Тъкачно производство", код 5420302, специалност "Плетачно производство", код 5420303.
Професия "Моделиер -технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401.
Професия "Оператор в производство на обувни и кожено -галантерийни изделия", код 542070, специалност "Производство на обувни изделия", код 5420701.
Професия "Обущар", код 542120, специалност "Обущарство", код 5421201.
Професия "Килимар", код 542130, специалност "Ръчно изработване на килими", код 5421301.
Професия "Плетач", код 542140, специалност "Ръчно художествено плетиво", код 5421401.
Професия "Бродировач", код 542150, специалност "Бродерия", код 5421501.
Професия "Работник в дървообработван ето", код 543090, специалност "Производство на фасонирани материали", код 5430901, специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430905.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201.
Професия "Техник в лозаровинарствот о", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Техник – механизатор", код 623020, специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230201.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604, специалност "Дърводобив", код 6230602, специалност "Дивечовъдство", код 6230603.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Покриви", код 5820312, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040, специалност "Бизнес - услуги", код 3450401.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Газова техника", код 5220406.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901.
Професия "Посредник на трудовата борса", код 762010, специалност "Посредник на трудовата борса", код 7620101.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Лична охрана", код 8610102.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Машинен техник", код 521010, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210101.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", код 522030, специалност "Газова техника", код 5220306.
Професия "Текстилен техник", код 542020, специалност "Предачно производство", код 5420201, специалност "Плетачно производство", код 5420203, специалност "Тъкачно производство", код 5420202.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Тютюнопроизводство", код 6210105, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Селекция и семепроизводство", код 6210104, специалност "Гъбопроизводство", код 6210106.
Професия "Лозаровинар", код 621090, специалност "Лозаровинарство", код 6210901.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201, специалност "Митническо и данъчно обслужване", код 3440202.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Работник в помощно стопанство в хотелиерството", код 811050, специалност "Хотелиерство", код 8110501.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901, специалност "Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения", код 8110902.
Професия "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност", код 813010, специалност "Спортно-туристически дейности", код 8130101.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105, специалност "Търговия", код 3451202.
Професия "Художник-приложни изкуства", код 215070, специалност "Иконопис", код 2150705.
Професия "Техник - технолог в хранително -вкусовата промишленост", код 541010, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410104.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Деловодител", код 346030, специалност "Деловодство и архив", код 3460301.
Професия "Техник - технолог в дървообработван ето", код 543010, специалност "Реставрация на стилни мебели и дограма", код 5430104, специалност "Мебелно производство", код 5430101.
Професия "Механизатор на горска техника", код 623030, специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230301