„Агенция за професионално развитие и адаптация” ООД

Лиценз № 200412207
Управител: Георги Георгиев
Адрес: гр. София 1407, ул. „Драгалевска”, бл. 8–14, вх. Б, ап. 15
Тел.: (02) 862 60 64
Електронна поща:
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, специалност "Покриви", код 5820312.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301