Държавна агенция за бежанците при МС

Лиценз № 200412168
Управител: Мая Кочаркова
Адрес: гр. София 1632, кв. „Овча Купел”, ул. „Монтевидео” 21–А
Тел.: (02) 955 72 46, 818 11 12
Факс: (02) 955 94 76
Електронна поща: integref@saref.e–gov.bg
Интернет страница: aref.government.bg

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201