„Балканика травъл енд консултинг сървисиз” ЕООД

Лиценз № 200612364
Управител: Гергана Банчева
Адрес: София 1421, бул. „Черни връх” 21, ет. 2
Тел.: (02) 866 65 09
Факс: (02) 866 65 09
Мобилен тел.: 0889 616 800
Електронна поща: consulting@balkanika.info
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Техник - технолог в хранително -вкусовата промишленост", код 541010, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410103, специалност "Производство на консерви", код 5410105, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410104.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410202, специалност "Производство на консерви", код 5410204, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Гъбопроизводство", код 6210106.
Професия "Техник в лозаровинарствот о", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Свиневъдство", код 6210403, специалност "Зайцевъдство", код 6210405, специалност "Коневъдство и конна езда", код 6210407, специалност "Овцевъдство", код 6210402, специалност "Птицевъдство", код 6210404, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Техник на селскостопанска техника", код 621070, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210701.
Професия "Лозаровинар", код 621090, специалност "Лозаровинарство", код 6210901