ЕТ „Бети-Орва-Бедиха Неджибова”

Лиценз № 200312064
Управител: Бедиха Неджибова
Адрес: гр. Разград 7200, ул. „Иван Вазов” 7
Тел.: 084/628 249
Мобилен тел.: 0889 397 477
Електронна поща: tazzz@mail.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101