Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

Лиценз № 200212029
Управител: проф. д–р Димитър Каменов
Адрес: гр. София 1000, пл. „Македония” 1, ет. 7
Тел.: (02) 987 58 82; 987 56 82
Факс: (02) 987 20 84
Електронна поща: obuchenie@cpobg.com, okom@knsb–bg.org
Интернет страница: okom.cpobg.com

Бизнес профил

Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Строително дърводелство", код 5820310.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Индустрия", код 3451201, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204
ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА - WEB - БАЗИРАНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ!