„Център за езиково и бизнес обучение - 99” ООД у-ще Европа - София

Лиценз № 200612407
Управител: Маргарита Христова
Адрес: гр. София 1000, ул. „Княз Борис I” 135
Тел.: (02) 980 08 12
Факс: (02) 981 14 74
Електронна поща: cebo@ecet.bg
Интернет страница: www.europeschools.net

Бизнес профил