Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

Лиценз № 200312083
Управител: Симеон Илиев
Адрес: гр. Перник 2307, кв. Могиличе, ул. „Света Петка” 63
Тел.: (076) 640 425; 630 426
Факс: (076) 640 426
Електронна поща: rbc_pk@abv.bg
Интернет страница: www.rbc-pernik.org

Бизнес профил

Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост", код 5210407.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Моделиер -технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Билкарство", код 6230604, специалност "Дърводобив", код 6230602.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201