„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

Лиценз № 200312072
Управител: Витлена Василева
Адрес: гр. София, ул. Кишинев № 1
Тел.: 0886 333 302
Факс: (02) 028686167
Мобилен тел.: 0886 333 302
Електронна поща: office@nikanor.bg
Интернет страница: www.nikanor.bg

Бизнес профил

Професия "Охранител", код 861010, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Лична охрана", код 8610102.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204