„ЛБ Знания за млякото”

Лиценз № 200712519
Управител: чл. кор. проф. Мария Балтаджиева
Адрес: 4000 Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, ет. 2
Тел.: 032/958 713
Факс: 032/958 713
Мобилен тел.: 0887674458 – Мария Богданова
Електронна поща: lb_lact@mail.bg
Интернет страница: (в процес на изработка)
Лице за контакт: ст.н.с. II ст. д-р Мария Богданова

Бизнес профил

Професия "Техник на електронна техника", код 523030, специалност "Промишлена електроника", код 5230301.
Професия "Техник - технолог в хранително -вкусовата промишленост", код 541010, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410103.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410202.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Производител на селскостопанска продукция", код 6210602