Балкански център „Дипломат” ООД

Лиценз № 200412175
Управител: Даниела Паскалева
Адрес: гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Димитър Талев” 2
Тел.: (0697) 50 86
Факс: (0697) 50 86
Мобилен тел.: 0885 20 53 53
Електронна поща: manager@diplomatplaza.com
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901, специалност "Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения", код 8110902.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105