ФБЗ „БИОСЕЛЕНА” - София

Лиценз № 200312092
Управител: Николай Тихов
Адрес: гр. София 1000, пл. „Македония” 1, партер; ст.1
Тел.: (02) 401 06 45
Факс: (02) 401 06 45
Електронна поща: bioselena@mail.bg
Интернет страница: www.bioselena.com

Бизнес профил

Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601