„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

Лиценз № 200812598
Управител: инж. Саша Василева
Адрес: гр. София 1324, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, Силвър център, ет. 3
Тел.: (02) 925 14 44
Факс: (02) 925 12 13
Мобилен тел.: 0884 519 235-Саша Василева-управител; 0884 519 073-Десислава Тонова-експерт обучение и квалификация
Електронна поща: arcipro.bg@dir.bg
Интернет страница: www.arciprof.com

Бизнес профил

Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически мрежи", код 5220203, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Газова техника", код 5220406, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Строителен техник", код 582010, специалност "Строителство и архитектура", код 5820101, специалност "Водно строителство", код 5820103.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040, специалност "Бизнес - услуги", код 3450401.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Оператор на компютър", код 482030, специалност "Текстообработване", код 4820301.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Помощник пътен строител", код 582090, специалност "Пътища, магистрали и съоръжения", код 5820901.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Еколог", код 851010, специалност "Екология и опазване на околната среда", код 8510101