„СЕЗОНИ” ЕООД

Лиценз № 200612343
Управител: инж. Светла Гойчева
Адрес: гр. Силистра 7500, ул.”Раковски” 2
Тел.: (086) 821 883, 820 441
Електронна поща: sezoni_cpo@mbox.contact.bg
Интернет страница: www.sezoni.eu

Бизнес профил

Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическо информационно осигуряване", код 4820102.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901.
Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701