„Професионалист–99–Гълъбово” АД

Лиценз № 200011014
Управител: Кръстьо Кръстев
Адрес: гр. Гълъбово 6280, обл. Стара Загора, ул. „Вихрен” 1
Тел.: (0418) 635 81
Факс: (0418) 635 81
Мобилен тел.: (088) 855 50 39
Електронна поща: profad@mail.orbitel.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210401.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Метални конструкции", код 5820402.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически инсталации", код 5220210, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211