ФБЗ „БИОСЕЛЕНА” - Карлово

Лиценз № 200312092
Управител: Николай Тихов
Адрес: гр. Карлово 4300, ул. „В. Караиванов” 36
Тел.: (0335) 920 38
Факс: (0335) 916 42
Електронна поща: headoffice@bioselena.com, s.apostolov@bioselena.com, p.kirov@bioselena.com
Интернет страница: www.bioselena.com

Бизнес профил

Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601