„Квалитех – Вера Комитска” ЕТ

Лиценз № 200312099
Управител: Вера Комитска
Адрес: гр. Враца 3000, ул. „Скобелев” 10А, ап. 13
Тел.: (092) 622 396, 666 725
Факс: (092) 622 396, 666 725
Мобилен тел.: (088)768 69 03
Електронна поща: etkvaliteh@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Машинен оператор", код 521030, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", код 5210303.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Хидроенергетика", код 5220403.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202