„Евро – Алианс” ООД

Лиценз № 200312088
Управител: Стела Коева
Адрес: гр. Пловдив 4003, ул. „Самара” 13
Тел.: (032) 953 315, 953 325
Факс: (032) 953 315
Електронна поща: evroalians@abv.bg, office@euro–alliance.net
Интернет страница: www.euro–alliance.net

Бизнес профил

Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204