„Ц.П.О. – Българи” ООД

Лиценз № 200512259
Управител: Антонио Методиев Василев
Адрес: гр. София 1504, бул. „Дондуков” 71
Тел.: (02) 843 50 42
Факс: (02) 846 84 46
Мобилен тел.: 0898 999 000
Електронна поща: bulgari_cpt@mail.bg
Интернет страница: www.cpt–bulgari.com

Бизнес профил

Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901, специалност "Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения", код 8110902.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205