УВК „Прогрес” ЕООД

Лиценз № 200412232
Управител: инж. Стоян Узунов
Адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” 69А, ЦАПК „Прогрес” ООД с. Дуранкулак 9670, общ. Шабла, обл. Добричка, УВК „Прогрес”
Тел.: (02) 870 52 57 ; (05748) 664
Факс: (02) 973 38 53 ; (05748) 664
Електронна поща: s.uzunov@progress.bg , uvk@durankulak.info
Интернет страница: class.progress.bg , uvk.durankulak.info

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501, специалност "Компютърни мрежи", код 5230502.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901, специалност "Системно програмиране", код 5230902