„Дейта Оптикс Болкънс” EООД

Лиценз № 200412187
Управител: Иля Казаларски
Адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе”, 7–ми км, АТМ Център, офис 623
Тел.: (02) 974 31 85, 974 36 51, 974 36 57
Факс: (02) 974 31 85
Електронна поща: office@dobalkans.com
Интернет страница: www.dobalkans.com

Бизнес профил

Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърни мрежи", код 5230502