Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”

Лиценз № 200412144
Управител: Слави Кръстев
Адрес: гр. Монтана 3400, ул. „Св. Климент Охридски” 2
Тел.: (096) 300 632
Факс: (096) 300 634
Мобилен тел.: 0888 918 093
Електронна поща: ptg_montana@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Метални конструкции", код 5820402.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Техник на селскостопанска техника", код 621070, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210701.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101