ЦПО към „Географска Информационна Система - София” ЕООД

Лиценз № 201012867
Управител: Веселка Дишева Директор на ЦПО: Таня Маджарова
Адрес: гр. София, ул.Сердика № 5
Тел.: +359 2 930 79 50/411
Факс: +359 2 980 58 52
Мобилен тел.: +359 885 886 513
Електронна поща: tmadzharova@gis-sofia.bg
Интернет страница: www.gis-sofia.bg

Бизнес профил

Професия "Геодезист", код 581010, специалност "Геодезия", код 5810101