СОУ „Васил Левски”

Лиценз № 200412202
Управител: Розалина Русенова
Адрес: гр. Троян 5600, ул. „34–ти троянски полк” 43
Тел.: (0670) 642 87, 638 26
Факс: (0670) 627 72
Електронна поща: vlevski_school@mail.bg
Интернет страница: www.vlevski.eu

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901, специалност "Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения", код 8110902