“ТЕЗА” ЕООД

Лиценз № 200812625
Управител: Янко Илиев
Адрес: гр. София 1784, ж.к. Младост1 бл. 54А
Тел.: (02) 9 691 598, (02) 9 691 691
Факс: (02) 9 691 599
Мобилен тел.: +359 888 590 691
Електронна поща: teza@lirex.com
Интернет страница: www.teza.bg

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040, специалност "Бизнес - услуги", код 3450401.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Деловодител", код 346030, специалност "Деловодство и архив", код 3460301.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101, специалност "Икономическо информационно осигуряване", код 4820102.
Професия "Техник по комуникационни системи", код 523010, специалност "Телекомуникационни системи", код 5230102.
Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501, специалност "Компютърни мрежи", код 5230502.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901, специалност "Системно програмиране", код 5230902