„Корабно машиностроене” АД

Лиценз № 200111126
Управител: инж. Иван Даскалов
Адрес: гр. Варна 9000, ул. „Девня” 24
Тел.: (052) 613 187; 600 557
Факс: (052) 601 434
Електронна поща: smb@smb.bg
Интернет страница: www.smb.bg

Бизнес профил

Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210401.
Професия "Корабен монтьор", код 525110, специалност "Корабостроене", код 5251104, специалност "Ремонт на кораби", код 5251103.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801