„Централна енергоремонтна база” ЕАД

Лиценз № 200312118
Управител: Владимир Аврамов
Адрес: гр. София 1220, ул. „Локомотив” 1
Тел.: (02) 810 54 36
Факс: (02) 832 70 29
Мобилен тел.: 0889 44 15 62
Електронна поща: info@cerb.bg
Интернет страница: www.cerb.bg

Бизнес профил

Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901
по програма „А”, за начално професионално обучение с придобиване на I СПК и заложена в учебния план в съответствие с Наредба 7/ 2002 г. на МОН степен на правоспособност „Заварчик на ъглови шевове”, „Заварчик на листов материал” и „Заварчик на тръби”.