„ТРИНИТИ ЕС” ООД—София

Лиценз № 200412227
Управител: Златко Виденов
Адрес: гр. София 1407, ул. „Сребърна“ 14, район „Лозенец“
Тел.: (02) 868 20 29, 868 91 95
Факс: (02) 868 71 87
Електронна поща: office@3Ssot.com
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Монтьор по комуникационни системи", код 523020, специалност "Радио и телевизионна техника", код 5230201, специалност "Телекомуникационни системи", код 5230202.
Професия "Техник на електронна техника", код 523030, специалност "Промишлена електроника", код 5230301, специалност "Микропроцесорна техника", код 5230302.
Професия "Монтьор на електронна техника", код 523040, специалност "Промишлена електроника", код 5230401, специалност "Микропроцесорна техника", код 5230402.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Лична охрана", код 8610102