„БИЦ – ИЗОТ” АД

Лиценз № 200312089
Управител: Снежана Христова
Адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” 133
Тел.: (02) 8090 362
Факс: (02) 971 83 78
Електронна поща: l.nedyalkova@bic–izot.com
Интернет страница: www.bic–izot.com

Бизнес профил

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Снабдител", код 345080, специалност "Снабдител", код 3450801.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Машинен техник", код 521010, специалност "Машини и системи с ЦПУ", код 5210105.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Деловодител", код 346030, специалност "Деловодство и архив", код 3460301