„ИКоМС” ЕООД- Плевен

Лиценз № 200512289
Управител: Венцислав Хинов
Адрес: гр. Плевен 5800, ул. „Дойран”138
Тел.: (064) 827 270
Мобилен тел.: (0898) 44 69 88
Електронна поща: icoms_bg@abv.bg
Интернет страница: www.icoms-bg.com

Бизнес профил

Професия "Компютърен аниматор", код 213050, специалност "Компютърна анимация", код 2130501.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210401, специалност "Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост", код 5210408.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Монтьор по комуникационни системи", код 523020, специалност "Телекомуникационни системи", код 5230202.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203, специалност "Производство на захар и захарни изделия", код 5410206.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Работник в дървообработван ето", код 543090, специалност "Производство на фасонирани материали", код 5430901.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Покриви", код 5820312.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Сухо строителство", код 5820403.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Гъбопроизводство", код 6210106.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103