ЦПО към „Янев и Янев” ООД

Лиценз № 200712499
Управител: Стефана Янева
Адрес: гр. София 1113, кв. Изток, ул. „Тодор Стоянов” 17
Тел.: 02/ 870 21 02
Факс: 02/ 870 21 02
Мобилен тел.: 0878 124 555
Електронна поща: office@janev-janev.com
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201