„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

Лиценз № 200512248
Управител: Магдалена Радева
Адрес: гр. Попово 7800, площад „Александър Стамболийски” 2
Тел.: (0608) 227 26
Мобилен тел.: 0897 979 289
Електронна поща: magradeva@mail.bg, magradeva@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Покриви", код 5820312, специалност "Строително дърводелство", код 5820310.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105