Асоциация на индустриалния капитал в България

Лиценз № 200312117
Управител: Гергана Коджейкова
Адрес: гр. София 1113, ул. „Фредерик Жолио – Кюри” 20, ет. 8
Тел.: (02) 963 37 52, 963 37 56
Факс: (02) 963 37 56
Електронна поща: bica@bica–bg.org
Интернет страница: www.bica-bg.org

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Машинен техник", код 521010, специалност "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост", код 5210107.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост", код 5210407.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Моделиер -технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Фотограф", код 213020, специалност "Фотография", код 2130201.
Професия "Полиграфист", код 213030, специалност "Полиграфия", код 2130301.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Техник - технолог в дървообработван ето", код 543010, специалност "Мебелно производство", код 5430101, специалност "Производство на плочи и слоиста дървесина", код 5430110, специалност "Производство на строителни изделия от дървесина", код 5430111.
Професия "Оператор в дървообработван ето", код 543020, специалност "Производство на мебели", код 5430201, специалност "Производство на дървесни плочи", код 5430207, специалност "Производство на фурнир и слоиста дъресина", код 5430208.
Професия "Работник в дървообработван ето", код 543090, специалност "Производство на фасонирани материали", код 5430901.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401