Национална компания „ЖИ”

Лиценз № 200111010
Управител: инж. Руска Братоева
Адрес: гр. София 1510, бул. „Сливница” 216
Тел.: (02) 932 31 44
Факс: (02) 983 27 53
Електронна поща: cpk_1@rail-infra.bg, cpk_sofia@abv.bg
Интернет страница: www.rail-infra.bg

Бизнес профил

Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Електротехник", код 522010, специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника", код 5220105.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника", код 5220206.
Професия "Техник по автоматизация", код 523070, специалност "Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфраструктура", код 5230704.
Професия "Монтьор по автоматизация", код 523080, специалност "Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфраструктура", код 5230802.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601.
Професия "Техник по железопътна техника", код 525070, специалност "Подемно - транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника", код 5250702.
Професия "Монтьор на железопътна техника", код 525080, специалност "Подемно - транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника", код 5250802.
Професия "Строителен техник", код 582010, специалност "Транспортно строителство", код 5820104.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Зидария", код 5820304.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на релсови пътища и съоръжения към тях", код 5820602
Извън посочените професии и специалности, ЦПК НК „ЖИ” провежда обучение и организира курсове за:
Ръководител движение;
Стрелочник;
Прелезопазач;
Кантонер;
Старши жп работник;
Сигналист-охранител;
Шлосер по ремонт на стрелки, бариери и лубрикатори;
Машинист на РССМ;
Механик по контактна мрежа;
Механик по осигурителна техника;
Началник товарен влак/Маневрист на товарен влак;
Ревизор вагони;
Ръководител търговска експлоатация;
Билетобагажен касиер;
Кондуктор;
Помощник локомотивен машинист на електрически и дизелови локомотиви;
Локомотивен машинист на всички серии и тяги;
Дефектоскопист;
Везнар;
Работа с моторни триони и храсторези;
Работа с електрокари и мотокари;
Чуждоезиково обучение – английски език;
Компютърно обучение за работа със специализирани програмни продукти
/Windows XP, MS Word 2003, MS Excel 2003, Internet, AutoCAD/
Мениджмънт
ЦПК НК „ЖИ” провежда обучение и опреснителни курсове по технически надзор на СПО /съоръжения с повишена опасност/ за:
Огняри на парни и водогрейни котли;
Компресорист;
Безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
Безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения – Прикачвач;
Управление на повдигателни съоръжения от пода;
Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за природен газ за обслужващ и поддържащ персонал;
Международен превоз на опасни товари /RID/ за изпълнителски и ръководен персонал;
Машинист на подвижна работна площадка;
Хидравличен кран „HIAB”
Обучение на лица за извършване на държавен технически надзор
ЦПК НК „ЖИ” провежда обучение за:
Безопасност и здраве при работа на Комитети по условия на труд – начално обучение и ежегодно обучение;
Безопасност и здраве при работа за ръководители и специалисти по БЗР;
Безопасност и здраве при работа за работещите в жп транспорт;
Безопасност на труда при работа с алпийско оборудване
Ако искате да научите повече за провежданото от нас обучение - дати за провеждане на курсове, цени, съдържание и организация на обучението, потърсете ни, с удоволствие ще Ви дадем необходимата информация.