Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

Лиценз № 200812655
Управител: инж. Соня Бургуджиева
Адрес: София 1000 , ул. “Георги Сава Раковски” № 108 , офис 408, Дом на техниката
Тел.: (02) 987 47 44
Факс: (02) 987 47 44
Мобилен тел.: 0888 722 482
Електронна поща: ufi_sb@abv.bg
Интернет страница: www.ufi-bg.com

Бизнес профил

Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Снабдител", код 345080, специалност "Снабдител", код 3450801.
Професия "Лаборант", код 524040, специалност "Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства", код 5240402.
Професия "Техник - технолог в хранително -вкусовата промишленост", код 541010, специалност "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи", код 5410101, специалност "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия", код 5410102, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410103, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410104, специалност "Производство на консерви", код 5410105, специалност "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки", код 5410106, специалност "Производство на захар и захарни изделия", код 5410107, специалност "Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла", код 5410109.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи", код 5410201, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410202, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203, специалност "Производство на консерви", код 5410204, специалност "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки", код 5410205, специалност "Производство на захар и захарни изделия", код 5410206, специалност "Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла", код 5410208.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302, специалност "Декорация на сладкарски изделия", код 5410303.
Професия "Работник в хранително -вкусовата промишленост", код 541050, специалност "Хранително - вкусова промишленост", код 5410501.
Професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки", код 541060, специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки", код 5410601.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Тютюнопроизводство", код 6210105, специалност "Гъбопроизводство", код 6210106, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107.
Професия "Техник в лозаровинарствот о", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Овцевъдство", код 6210402, специалност "Свиневъдство", код 6210403, специалност "Птицевъдство", код 6210404.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Лозаровинар", код 621090, специалност "Лозаровинарство", код 6210901.
Професия "Работник в растениевъдствот о", код 621110, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6211101, специалност "Трайни насаждения", код 6211102.
Професия "Работник в животновъдствот о", код 621120, специалност "Говедовъдство и биволовъдство", код 6211201, специалност "Овцевъдство и козевъдство", код 6211202, специалност "Свиневъдство", код 6211203, специалност "Птицевъдство", код 6211204, специалност "Зайцевъдство", код 6211205, специалност "Пчеларство", код 6211206.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901, специалност "Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения", код 8110902.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201