„БДЖ” ЕАД

Лиценз № 200412221
Управител: инж. Марийка Маринова
Адрес: гр. София 1233, ул. „Княгиня Мария Луиза” 120А, вх. 1
Тел.: (02) 932 27 77, 932 22 13, 932 22 12, 932 28 49, 832 71 81
Факс: (02) 932 22 13
Електронна поща: cpo_bdz@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Електротехник", код 522010, специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника", код 5220105.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Лаборант", код 524040, специалност "Контрол на качеството в металургията", код 5240403.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на релсови пътища и съоръжения към тях", код 5820602.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101.
Професия "Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура", код 840030, специалност "Експлоатация на ж.п.инфраструктура", код 8400301.
Професия "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт", код 840080, специалност "Търговска експлоатация на железопътния транспорт", код 8400801
Извън професиите и специалностите посочени в лицензията, ЦПО „БДЖ” провежда обучение и организира курсове за:
Локомотивен машинист на всички серии и тяги;
Помощник локомотивен машинист на електрически и дизелови локомотиви;
Ревизор вагони;
Стрелочник;
Кондуктор;
Ръководител търговска експлоатация;
Билетобагажен касиер;
Началник влак;
Вагоноописвач;
Дефектоскопист;
Маневрист;
Огняр;
Кранист;
Електрокарист;
Мотокарист;
Прелезопазач;
Шлосер по стрелки;
Жп магазинер;
Разшифровчик на скоростомерни ленти;
Бизнес-информационно технологични умения и работа със специализирани програмни продукти;
Чуждоезиково обучение - английски, немски и руски език.
ЦПО „БДЖ” провежда първоначално обучение и опреснителни курсове по технически надзор за:
Огняри на парни и водогрейни котли;
Машинист на мостови кран;
Водачи на електро и мотокари;
Компресорист;
Трансманипулатор;
Безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
Безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения – Прикачвач;
Управление на повдигателни съоръжения от пода;
Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за природен газ за обслужващ и поддържащ персонал;
Работа с подвижен мост-трансбордьор;
Безопасна експлоатация на въздушни резервоари на спирачни системи на ПЖПС.
Обучение по Наредбите за СПО /съоръжения с повишена безопасност/ на ръководен и ремонтен персонал.
Чуждоезиково обучение.
Ако искате да научите повече за нашите курсове, дати на тяхното провеждане и цени, потърсете ни. С удоволствие ще Ви дадем детайлизирана информация за съдържанието и организацията на обучението!