ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

Лиценз № 200312047
Управител: Анна Трифонова
Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Славянска” 7, ап. 3
Тел.: (0431) 710 45
Факс: (0431) 710 45
Мобилен тел.: 0898 617 601
Електронна поща: andela @abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Химик - оператор", код 524060, специалност "Апретура, багрене, печатане и химическо чистене", код 5240612.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Оператор в текстилно производство", код 542030, специалност "Предачно производство", код 5420301, специалност "Тъкачно производство", код 5420302.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Покриви", код 5820312, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604, специалност "Дърводобив", код 6230602.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Лична охрана", код 8610102.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Художник-изящни изкуства", код 211010, специалност "Художествена обработка на метали", код 2110109.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220204, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101