„Синергон хотели” АД

Лиценз № 200112011
Управител: Елена Райчева
Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Златю Бояджиев” 2
Тел.: (032) 966 808
Факс: (032) 966 808
Мобилен тел.: (0889) 532 206
Електронна поща: cpo_synergonhotels@abv.bg
Интернет страница: www.cpo-synergon.com

Бизнес профил

Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101