„Ученическа кооперация Съгласие – 2004”

Лиценз № 200512271
Управител: Юлия Юрдекова
Адрес: гр. Пловдив 4000, бул. „Руски” 50
Тел.: (032) 643 465; 642 323; 642 363
Факс: (032) 643 465
Мобилен тел.: 0895 46 22 23
Електронна поща: coop@ntg-plovdiv.net
Интернет страница: http://ntg-plovdiv.net

Бизнес профил

Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Деловодител", код 346030, специалност "Деловодство и архив", код 3460301