ОЦ „Милениум” ООД – Биг Бен – София

Лиценз № 200512287
Управител: Росица Милкова
Адрес: гр. София 1784, ж. к. „Младост” 1, бл. 12, вх. А, ет. 1, ап. 1
Тел.: (02) 974 35 02
Мобилен тел.: (087) 817 72 60
Електронна поща: bigbenml_school@yahoo.com
Интернет страница: www.bigbenbg.com

Бизнес профил

Център за професионално обучение към Образователен Център „Милениум” ООД – София осигурява качествено организирано и резултатно обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по 10 от най-търсените специалности в областта на хотелиерството и туризма: Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101
Професионализъм и качествено обучение по чужди езици.