„Агенция за бизнес консултации” ООД – сдружение

Лиценз № 200412201
Управител: Венцеслав Петров
Адрес: гр. София, пл. „Македония” 1, ет. 7
Тел.: (02) 987 56 82
Електронна поща: abc@knsb–bg.org
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604, специалност "Дърводобив", код 6230602.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105