„Главболгарстрой” АД

Лиценз № 200312058
Управител: Васил Вутов
Адрес: гр. София 1619, ул. „Дамяница” 3-5
Тел.: (02) 915 16 69, 915 16 70, 915 16 71
Факс: (02) 915 16 71
Електронна поща: ckopk@gbs–bg.com, vvutov@gbs–bg.com
Интернет страница: www.glavbolgarstroy.com

Бизнес профил

Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Покриви", код 5820312, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Пещостроител", код 582070, специалност "Пещостроителство", код 5820701.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040, специалност "Бизнес - услуги", код 3450401.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения за производство на строителни материали", код 5210413.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407, специалност "Газова техника", код 5220406.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Техник по транспортна техника", код 525010, специалност "Пътно - строителна техника", код 5250102.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Строителен техник", код 582010, специалност "Строителство и архитектура", код 5820101.
Професия "Геодезист", код 582020, специалност "Геодезия", код 5820201.
Професия "Техник – озеленител", код 622010, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220102.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105