„СТИК” ЕООД

Лиценз № 200512251
Управител: Кирил Недков
Адрес: гр. Варна 9200, ул. „Тролейна” 12
Тел.: (052) 500 043
Факс: (052) 607 820
Мобилен тел.: 0897 954 995
Електронна поща: stikcenter@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Покриви", код 5820312.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Лична охрана", код 8610102.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Електротехник", код 522010, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220101, специалност "Електроенергетика", код 5220102, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220103, специалност "Електрообзавеждане на кораби", код 5220104, специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника", код 5220106, специалност "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт", код 5220107, специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220108, специалност "Електрически инсталации", код 5220109, специалност "Електродомакинска техника", код 5220110, специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника", код 5220105.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220201, специалност "Електрически централи и подстанции", код 5220202, специалност "Електрически мрежи", код 5220203, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220204, специалност "Електрообзавеждане на кораби", код 5220205, специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника", код 5220206, специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника", код 5220207, специалност "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт", код 5220208, специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220209, специалност "Електрически инсталации", код 5220210, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Газова техника", код 5220406, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Работник по транспортна техника", код 525120, специалност "Автобояджийство", код 5251201, специалност "Автотенекеджийство", код 5251202.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Дърводобив", код 6230602.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Оператор в дървообработван ето", код 543020, специалност "Производство на мебели", код 5430201, специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430202, специалност "Производство на тапицирани изделия", код 5430203, специалност "Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби", код 5430204, специалност "Моделчество и дървостругарство", код 5430205, специалност "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство", код 5430206, специалност "Производство на дървесни плочи", код 5430207, специалност "Производство на фурнир и слоиста дъресина", код 5430208, специалност "Производство на дървени детски играчки", код 5430209.
Професия "Строителен техник", код 582010, специалност "Строителство и архитектура", код 5820101, специалност "Водно строителство", код 5820103, специалност "Транспортно строителство", код 5820104.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502