„Секюрити Група Алфа” ЕООД

Лиценз № 200312138
Управител: Томо Цветанов Борисов
Адрес: гр София 1592, ул. „Искърско шосе” 12, ет. 6
Тел.: (02) 858 88 61
Мобилен тел.: 0888 98 52 93, 0899 98 31 29
Електронна поща: alpha_bg@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Лична охрана", код 8610102, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103.
Професия "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност", код 813010, специалност "Спортно-туристически дейности", код 8130101.
Професия "Техник по комуникационни системи", код 523010, специалност "Телекомуникационни системи", код 5230102.
Професия "Монтьор по комуникационни системи", код 523020, специалност "Телекомуникационни системи", код 5230202.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Селски туризъм", код 8120102, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101.
Професия "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи", код 861020, специалност "Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи", код 8610201.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Еколог", код 851010, специалност "Екология и опазване на околната среда", код 8510101.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Дивечовъд", код 623050, специалност "Горско и ловно стопанство", код 6230501.
Професия "Техник -рибовъд", код 624010, специалност "Рибовъдство", код 6240101.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Танцьор", код 212050, специалност "Модерни танци", код 2120502.
Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201