Национален инсталационен съюз

Лиценз № 200512291
Управител: инж. Станка Цанева
Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Иван Вазов“ №25
Тел.: (032) 625 918
Факс: (032) 625 976
Електронна поща: nis@dir.bg
Интернет страница: www.nisbg.org

Бизнес профил

Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", код 522030, специалност "Топлотехника", код 5220309, специалност "Газова техника", код 5220306.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлотехника", код 5220409, специалност "Газова техника", код 5220406.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Сухо строителство", код 5820403.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Индустрия", код 3451201, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Химик - оператор", код 524060, специалност "Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти", код 5240610, специалност "Технология на биогоривата", код 5240614.
Професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки", код 541060, специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки", код 5410601.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически инсталации", код 5220210
По всички професии обучаваме по част от професията.
По част от професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации предлагаме квалификация "Енергийна ефективност с използване на алтернативни източници" и "Енергийна ефективност с използване на възобновяеми енергийни източници".
Предлагаме квалификация по "Електробезопасност" с присъждане на квалификационни групи.
Краткосрочни курсове за професионално обучение по наредби.
Езиково обучение