„Център за професионално обучение, знание и прогрес” - сдружение с нестопанска цел, гр. Добрич

Лиценз № 200612339
Управител: Михаил Михалев
Адрес: гр. Добрич 9300, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 4, ет. 2
Тел.: (058) 828 012
Мобилен тел.: 0896 677 997
Електронна поща: mihail4@dobrich.net
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210401, специалност "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост", код 5210407, специалност "Машини и съоръжения в текстилната промишленост", код 5210410, специалност "Машини и съоръжения в хранително - вкусовата промишленост", код 5210404, специалност "Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост", код 5210408.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220201, специалност "Електрически мрежи", код 5220203, специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника", код 5220207, специалност "Електрически инсталации", код 5220210, специалност "Електрически централи и подстанции", код 5220202, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220204, специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220209, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлоенергетика", код 5220401, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Газова техника", код 5220406.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи", код 5410201, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203, специалност "Производство на захар и захарни изделия", код 5410206, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410202, специалност "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки", код 5410205.
Професия "Обущар", код 542120, специалност "Обущарство", код 5421201.
Професия "Оператор в дървообработван ето", код 543020, специалност "Производство на мебели", код 5430201, специалност "Производство на тапицирани изделия", код 5430203, специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430202, специалност "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство", код 5430206.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Покриви", код 5820312, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Лична охрана", код 8610102.
Професия "Цирков и вариететен изпълнител", код 212060, специалност "Цирково и вариететно изкуство", код 2120601.
Професия "Полиграфист", код 213030, специалност "Полиграфия", код 2130301.
Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Лаборант", код 524040, специалност "Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства", код 5240401, специалност "Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства", код 5240402.
Професия "Работник по транспортна техника", код 525120, специалност "Автобояджийство", код 5251201, специалност "Автотенекеджийство", код 5251202.
Професия "Работник в хранително -вкусовата промишленост", код 541050, специалност "Хранително - вкусова промишленост", код 5410501.
Професия "Работник в производство на облекло", код 542090, специалност "Производство на облекло", код 5420901.
Професия "Строителен техник", код 582010, специалност "Строителство и архитектура", код 5820101