ЕТ „Иванка Ярловска”

Лиценз № 200211036
Управител: Иванка Ярловска
Адрес: гр. Самоков 2000, ул. „Никола Образописов” 10
Тел.: (0722) 669 15
Факс: (0722) 669 15
Електронна поща: Ypo99_samokov@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Калкулант", код 345070, специалност "Калкулант", код 3450701.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604.
Професия "Механизатор на горска техника", код 623030, специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230301.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401